UPOZORNENIE

Toto je stará verzia web stránky, noú stránku najdene na adrese
WWW.MSK.SK

 


Verejné obstarávanie

Aktuálne verejné obstarávania:

Názov pridelený zákazke:  Nákup traktorovej kosačky

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-nákup traktorovej kosačky

Zverejnené 24.11.2021

 

Názov pridelený zákazke:  Predaj služobného motorového vozidla Citroen Jumper 2,8 HDI, rok výroby 2002

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-predaj vozidla Citroen Jumper 2021

Zverejnené 24.11.2021

 

Názov pridelený zákazke:  Podnájom bufetov na letnom kúpalisku na sezónu 2021

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-podnájom bufetov na LK 2021

Zverejnené 10.5.2021

 

Názov pridelený zákazke:  Obklad a dláždenie spŕch na letnom kúpalisku

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-obklad a dláždenie spŕch na LK 2021

Zverejnené 6.4.2021

 

Názov pridelený zákazke:  Kosenie zelene v meste Považská Bystrica 2021

Bližšie informácie sú priložené v súbore: Výzva na predkladanie ponúk kosenie zelene

Zverejnené 16.3.2021

 

Názov pridelený zákazke:  Letná výsadba kvetov v meste Považská Bystrica

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-kvety letná výsadba v meste P.B. 2021    VO-kvety letná výsadba v meste PB príloha

Zverejnené 2.3.2021

 

 

Názov pridelený zákazke:  Oprava bleskozvodu a vypracovanie periodickej revíznej správy – športová hala

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-oprava bleskozvodu ŠH 2020VO-kvety letná výsadba v meste PB príloha

Zverejnené 2.11.2020

 

Obchodná verejná súťaž: Interiér v rozsahu 3 miestností so spojovacou chodbou o rozlohe 64,53 m2  na futbalovom štadióne určený na podnájom

Bližšie informácie sú priložené v súbore: OVS – 6 2020

Zverejnené 28.10.2020

 

Názov pridelený zákazke: Dreviny na výsadbu v období jeseň 2020 v meste Považská Bystrica

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-dreviny na výsadbu jeseň 2020Príloha-Dreviny na výsadbu jeseň 2020

Termín vyhodnotia ponúk sa posúva na 19.10.2020 vzhľadom na karanténu, v ktorej boli zamestnanci MESTSKÝCH ŠPORTOVÝCH KLUBOV POVAŽSKÁ BYSTRICA,s.r.o.

Zverejnené 30.9.2020

 

Názov pridelený zákazke:  Spevnenie plochy pri zimnom štadióne

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-spevnená plocha pri ZŠ

Zverejnené 18.9.2020

 

Názov pridelený zákazke:  Spevnenie plochy pri futbalovom štadióne - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ 

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-spevnená plocha FŠ 2020

Zverejnené 18.9.2020

 

Názov pridelený zákazke:  Oprava mosta – Jelšové

Bližšie informácie sú priložené v súbore:VO-oprava mosta Jelšové 2020

Zverejnené 16.9.2020

 

Obchodná verejná súťaž: Podnájom pozemku o výmere 15 m2 – Stánkový predaj na futbalovom štadióne 

Bližšie informácie sú priložené v súbore: OVS – 5 2020

Zverejnené 26.8.2020

Zápisnica z OVS-5/2020: Zápisnica z obchodno verejnej súťaže OVS 5 2020

 

Obchodná verejná súťaž: Interiér v rozsahu 3 miestností so spojovacou chodbou o rozlohe 64,53 m2  na futbalovom štadióne určený na podnájom

Bližšie informácie sú priložené v súbore: OVS – 4 2020

Zverejnené 20.7.2020

Zápisnica z OVS-4/2020: Zápisnica z obchodno verejnej súťaže OVS 4 2020

 

Obchodná verejná súťaž: Interiér v rozsahu 3 miestností so spojovacou chodbou o rozlohe 64,53 m2  na futbalovom štadióne určený na podnájom

Bližšie informácie sú priložené v súbore: OVS – 3 2020 (2) - úprava (zmena dátumu zverejnenia v Považsko-bystrických novinkách, zmena dátumu uzávierky súťažných návrhov, zmena dátumu vyhodnotenia súťažných návrhov)

Zverejnené 8.7.2020

Zápisnica z OVS-3/2020: Zápisnica z obchodno verejnej súťaže OVS 3 2020

 

Obchodná verejná súťaž: Interiér v rozsahu 3 miestností so spojovacou chodbou o rozlohe 64,53 m2  na futbalovom štadióne určený na podnájom

Bližšie informácie sú priložené v súbore: OVS – 3 2020

Zverejnené 6.7.2020

 

Obchodná verejná súťaž: Interiér v rozsahu 3 miestností so spojovacou chodbou o rozlohe 64,53 m2  na futbalovom štadióne určený na podnájom

Bližšie informácie sú priložené v súbore: OVS – 2 2020

Zverejnené 26.6.2020

Zápisnica z OVS-2/2020:Zápisnica z obchodno verejnej súťaže OVS-2 2020  Zverejnené: 15.7.2020

 

Názov pridelený zákazke:  Mestské kúpalisko – Rekonštrukcia

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VÝZVA na predkladanie ponúkPríloha č. 1 Výkaz výmerPríloha č. 2 Návrh zmluvy o dieloPríloha č. 3 Projektová dokumentáciaPríloha č. 4 Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti

Zverejnené  1.6.2020

 

Obchodná verejná súťaž: Pozemok o rozlohe 33 m2 určený na podnájom

Bližšie informácie sú priložené v súbore: OVS – 1 2020

Zverejnené 29.5.2020

Zápisnica z OVS 1 2020: Zápisnica z obchodno verejnej súťaže OVS-01 2020  Zverejnené: 10.6.2020

 

Názov pridelený zákazke:  Strešná krytina pre altán na letnom kúpalisku

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-krytina na strechu altánu LK 2020

Zverejnené 6.5.2020

 

Názov pridelený zákazke:  Údržba trávnikov - sídlisko Rozkvet_2020

Bližšie informácie sú priložené v súbore: Výzva na predkl. cen.pon.-ROZKVET

Zverejnené 18.3.2020

 

Názov pridelený zákazke:  Kosenie verejnej zelene SNP, Zakvášov, Hliny A_2020

Bližšie informácie sú priložené v súbore: Výzva na predkl.cen.ponúk SNP

Zverejnené 18.3.2020

 

Názov pridelený zákazke:  Oprava strešného plášťa na zimnom štadióne – šatne

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-oprava strechy ZŠ 2019  VO-Oprava strešného plášťa – príloha

Zverejnené 27.9.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Akumulátorové dúchalo (fukár) pre stredisko Údržba verejnej zelene

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-akumulátorové dúchadlo 2019

Zverejnené 16.9.2019

 

 

Názov pridelený zákazke:  Výsadba kruhového objazdu Čierne háje v Považskej Bystrici

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-výsadba kruhového objazdu Čierne háje 2019  VO-príloha Výsadba kruh.objazdu Čierne háje

Zverejnené 10.9.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Výsadba stromov a kríkov v Považskej Bystrici

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-výsadba stromov a kríkov 2019   VO Príloha-výsadba stromov a kríkov PB

Zverejnené 10.9.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Akumulátorové dúchalo (fukár) pre stredisko Údržba verejnej zelene

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-akumulátorové dúchadlo 2019

Zverejnené 23.8.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Parkovacie automaty na platbu mincami – 2 kusy

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-parkovacie automaty 2x 2019

Zverejnené 29.7.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Parkovacie automaty na platbu mincami – 2 kusy

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-parkovacie automaty 2019

Zverejnené 19.7.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Výsledkový panel pre zimný štadión

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-svetelná taubľa ZŠ 2019

Zverejnené 15.7.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Výsledkový panel pre zimný štadión

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-svetelná taubľa ZŠ 2019

Zverejnené 4.7.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Podnájom bufetov na stredisko Letné kúpalisko na sezónu 2019

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-podnájom bufetov na LK 2019

Zverejnené 21.5.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Údržba sadových úprav CMZ pri fontáne v Považskej Bystrici

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-údržba sadový úprav CMZ 2019, VO-príloha-údržba sadových úprav CMZ 2019

Zverejnené  3.4.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Údržba trávnikov – sídlisko Rozkvet 2019

Bližšie informácie sú priložené v súbore: Výzva – Údržba trávnikov – sídlisko Rozkvet

Zverejnené  21.2.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Elektronický dochádzkový systém na odtlačok prsta pre zamestnancov spoločnosti

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-dochádzkový systém 2019   VO Príloha 1  VO Príloha 2  VO Príloha 3

Zverejnené  5.2.2019

 

 

Názov pridelený zákazke:  Elektrické revízie na budovách a zariadeniach v správe MŠK P.B. s.r.o.

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-elektrické revízie 2019

Zverejnené  5.2.2019

 

Názov pridelený zákazke:  Náhradná výsadba na sídlisku SNP a Stred v Považskej Bystrici

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-náhradná výsadba Stred, SNP 2018   Príloha – SNP  Príloha – Stred

Zverejnené  18.9.2018

 

 

Názov pridelený zákazke:  Podnájom bufetov na letnom kúpalisku

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-podnájom bufetov na LK 2018

Zverejnené  4.6.2018

 

Názov pridelený zákazke:  Náhradná výsadba v meste Považská Bystrica

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-náhradná výsadba v meste PB 2018, VO-náhradná výsadba v meste PB – príloha

Zverejnené  21.3.2018

 

 

Názov pridelený zákazke:  Rekultivácia futbalového ihriska – umelá tráva

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO- rekultivácia fut.ihriska – umelá tráva 2018

Zverejnené  20.3.2018

 

Názov pridelený zákazke:  Vyčistenie a odvoz drevnej hmoty z porastu na sídlisku Rozkvet

Bližšie informácie sú priložené v súbore:  VO-oprava – vyčistenie a odvoz drev.hmoty 2018

Zverejnené  18.2.2018

 

Názov pridelený zákazke:  Rastlinný materiál na výsadbu v meste pre rok 2018

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-kvety-mesto-PB-2018  VO-kvety -mesto 2018 – tabuľka

Zverejnené  29.1.2018

 

Názov pridelený zákazke:  Oprava – výmena fólie malého bazéna na krytej plavárni

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-oprava – výmena fólie malý bazén KP 2018

Zverejnené  24.1.2018

 

Názov pridelený zákazke:  Oprava spŕch na krytej plavárni – havarijný stav

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-oprava spŕch KP HAVARIJNÝ STAV 2017

Zverejnené  10.10.2017

 

Názov pridelený zákazke:  Renovácia šatne na futbalovom štadióne

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-renovácia kabíny A mužstva FŠ 2017

Zverejnené  12.9.2017

 

Názov pridelený zákazke:  Automatické zavlažovanie stromov a krov na centrálnej mestskej zóne

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-zavlažovací systém 2017

Zverejnené  27.7.2017

 

Názov pridelený zákazke:  Rekonštrukcia strešného plášťa na zimnom štadióne

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ 2017

Zverejnené  30.6.2017

 

Názov pridelený zákazke:  Rekonštrukcia spŕch na zimnom štadióne

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-rekonštrukcia spŕch na ZŠ 2017

Zverejnené  22.6.2017

 

Názov pridelený zákazke:  Regenerácia trávnatej plochy futbalového ihriska

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-regenerácia ihriska 2017

Zverejnené  19.6.2017 

 

Názov pridelený zákazke:  Nákup rastlín, kvetov na výsadbu v meste Považská Bystrica

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-kvety-mesto-PB-2017  VO-kvety mesto 2017 tabuľka

Zverejnené  6.6.2017 

 

Názov pridelený zákazke:  Podnájom bufetov na letnom kúpalisku r. 2017

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-Podnájom bufetov na LK 2017

Zverejnené  19.5.2017 

 

Názov pridelený zákazke:  Nákup kvetov na výsadbu na centrálnej mestskej zóne v Považskej Bystrici

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-kvety CMZ 2017, VO-kvety 2017 tabuľka

Zverejnené  19.5.2017 

 

Názov pridelený zákazke:  Nákup kvetov a výsadba kvetinových pyramíd na centrálnej mestskej zóne v Považskej Bystrici

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-výsadba kvet.pyramíd 2017

Zverejnené  19.5.2017 

 

Názov pridelený zákazke:  Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica II.

Bližšie informácie sú priložené v súbore: Informácia_o_výsledku

Zverejnené 30.3.2017 

 

Názov pridelený zákazke: Výsledkový panel pre futbal

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-svetelná taubľa FŠ 2017

Zverejnené dňa 24.3.2017

Názov pridelený zákazke: Jarná údržba na tréningovej ploche ihriska s umelou trávou

Bližšie informácie sú priložené v súbore: VO-jarná údržba umelej trávy FŠ 2017

Zverejnené dňa 20.3.2017

 

Názov pridelený zákazke:  Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica II.

Bližšie informácie sú priložené v súbore: Oprava navrhu zmluvy o dielo

Zverejnené 17.3.2017 

 

Názov pridelený zákazke:  Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica II.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore:

01_Oznamenie-2458_-_wyp

02_Sutazne podklady

03_M_Projektova dokumentacia

04_N_Vykaz vymer

 Zverejnené 28.2.2017 

 

Názov pridelený zákazke: Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica

Bližšie informácie sú v priložených súboroch:

Oprava výzvy na predkladanie ponúk Zverejnené dňa 29.11.2016

oznamenie-16098_-_wyp Zverejnené 21.12.2016

N_Projektová dokumentácia Zverejnené dňa 4.1.2017

O_Výkaz výmer Zverejnené dňa 4.1.2017

Súťazne podklady  Zverejnené dňa 4.1.2017

Informácia o výsledku   Zverejnené dňa 13.2.2017

 

Názov pridelený zákazke: Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica

Bližšie informácie sú v priložených súboroch:

Vysvetlenie a vykaz vymer

Oprava výzvy na predkladanie ponúk(2)

Zverejnené dňa 4.1.2017

 

Názov pridelený zákazke:

Bližšie informácie sú v priloženom súbore:

 Zverejnené 

 

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 91 ods. 1 písm. a)  ZVO

Aktualizované 10.4.2014

Faktúry VI.Q 2014

Faktúry III. Q 2014.pdf

Faktúry II.Q 2014

Faktúry I.Q 2014

Faktúry IV.Q 2013

 Faktúry III. Q 2013

  Faktúry II.Q 2013

  Faktúry I.Q 2013

 

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials